dimarts, 7 de febrer de 2006

DIA 5 . STA.AGDA


Altres componets de la Festa de Sta. Agda, son la cel.lebració per part de diferentes quintes dels 50 anys i dels 40 anys.

Les dones que cumpleixen els 50 anys aquest any, son les encarregades de dur els Pans Beneïts durant els transcurs de la provesó que es fà al fi de la missa.

Les dones que cumpleixen els 40 anys aquest any, porten l' imatge de Santa Agda i el Pendó també durant la provesó